Publicaties

Ik ben vaste schrijver voor het Tijdschrift voor Arbitrage (TvA) en heb daarnaast in de loop der jaren gepubliceerd over vele onderwerpen van o.m. geschilbeslechting over vastgoed- en bouwrecht, zoals:

  • Het bindend advies doorgelicht (2019),nr. 18 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk van Wolters Kluwer: een uitvoerige monografie over het in Nederland vaak toegepaste bindend advies.
  • Noot bij rechtbank Amsterdam 15-03-2006 in TvA 2007/41 over de vraag of de arbiters al dan niet buiten de rechtsstrijd waren getreden door aan te nemen dat de aannemer medeverantwoordelijk was voor tekenwerk van opdrachtgever, dat tot vertraging had geleid.
  • Noot bij HR 29-04-2016 ECLI:NL:HR:2016:769 - Stichting Erfpachters Belang Amsterdam ("Seba") c.s./ Gemeente Amsterdam - in TvA 2017/18, over vernietigde bindende adviezen tot herziening van een erfpachtcanon.
  • BNA-tuchtrechtspraak architectuur 2009-2014 in TvA 2014 p. 1167, over de aard en de maatschappelijke betekenis van dit verenigingstuchtrecht voor architecten.

''Werken aan een praktische conflictoplossing''

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren