Wat kan ik voor u als advocaat of juridisch adviseur betekenen?

  • Optreden als BINDEND ADVISEUR of als ARBITER in het bijzonder bij bouw- en vastgoed-geschillen, waardoor de hoge kosten en de veelal lange duur van een gerechtelijke procedure worden vermeden, bijvoorbeeld na een geheel of gedeeltelijk mislukte mediation.
  • Optreden als SPARRINGPARTNER/KLANKBORD: ter verhoging van de proceskansen bij lopende procedures in bouw-, vastgoed- en andere-geschillen, door te helpen bij het optimaliseren van in te dienen processtukken, proefpleidooi etc.
  • Optreden als SPREKER/ TRAINER: door advocaten en juristen c.q. hun kantoor te leren hoe zij optimaal kunnen procederen in arbitrale en bindend adviesprocedures, waardoor betere resultaten kunnen worden bereikt, de keuze voor die procedures aantrekkelijker wordt en er meer tijd overblijft voor andere zaken.

Waarom met mij werken?

Ik zorg dat uw geschil snel en zonder hoge kosten wordt opgelost, waardoor u zich weer kunt focussen op andere zaken die energie opleveren.

Als gepensioneerd rechter, arbiter en bindend adviseur ben ik vertrouwd met de zakelijke markt en heb ik aan een half woord meestal wel genoeg. Ik werk altijd in een informele sfeer, vermijd juridisch taalgebruik, zoek naar een creatieve oplossing en hanteer een praktische aanpak. Vaak bereik ik een schikking, wat voor de partijen veelal de beste optie is. Bij een en ander draag ik een 11e gebod uit: ''Gij zult niet moeilijk doen''.

Bij vastgoed-kwesties zoals taxatie en herziening van een erfpachtcanon wordt regelmatig opdracht tot een bindend advies gegeven aan twee of meer makelaars, maar dat wordt vervolgens nogal eens door de rechter vernietigd. Dan is er natuurlijk van besparing van tijd en kosten geen sprake. Om dergelijke ingrepen door de rechter te voorkomen kunt u dit soort opdrachten geven aan twee makelaars plus een in de praktijk geschoolde jurist, als voorzitter, waardoor het risico van vernietiging sterk wordt ingedamd. Op die manier help ik u om de kans op vernietiging van het bindend advies (zeer) sterk te verkleinen. Op basis van het eerder genoemde boek kan ik gelden als een expert ten aanzien van het bindend advies, voor zaken over bouw of vastgoed en daarbuiten, zie onder het kopje “Wie ben ik?”.

''Een beslissing binnen 2 maanden is echt mogelijk.''

“Wij hebben Bart Punt als bindend adviseur gekozen vanwege zijn ruime ervaring als rechter en na kennisneming van zijn website. Zijn bijdrage heeft voor ons geleid tot een zeer snelle beslissing in vergelijking met een normale (bodem)procedure. Dat hadden partijen ook contractueel afgesproken, maar zijn optreden heeft vanaf het eerste contact en met name ook de opvolging daarvan ten zeerste daaraan bijgedragen. De pragmatische aanpak en de duidelijkheid waarmee hij (steeds snel) naar beide partijen opereerde is door ons als zeer positief ervaren. Ook de manier waarop hij de mondelinge behandeling heeft geleid, partijen in de gelegenheid heeft gesteld hun standpunt over het voetlicht te brengen alsook zijn begeleiding van de pogingen om er nog in de minne uit te komen heeft wat ons betreft bijgedragen aan de erg positieve ervaring.” (mr. Joop M. Deveer, advocaat te Utrecht).

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren