Wat kan ik voor vastgoed- en bouwrecht advocaten & juristen betekenen?

  • Optreden als BINDEND ADVISEUR of als ARBITER bij bouw- en vastgoed-geschillen, waardoor de hoge kosten en de veelal lange duur van een gerechtelijke procedure worden vermeden, bijvoorbeeld na een geheel of gedeeltelijk mislukte mediation.
  • Optreden als SPARRINGPARTNER/ KLANKBORD: ter verhoging van de proceskansen bij lopende procedures in bouw- en vastgoed-geschillen, door te helpen bij het optimaliseren van in te dienen processtukken, proefpleidooi etc.
  • Optreden als SPREKER/ TRAINER: door advocaten en juristen c.q. hun kantoor te leren hoe zij optimaal kunnen procederen in arbitrale en bindend adviesprocedures; waardoor betere resultaten kunnen worden bereikt, de keuze voor die procedures aantrekkelijker wordt en meer tijd overblijft voor andere zaken.

Waarom met mij werken?

Ik zorg dat uw vastgoed- of bouwgeschil snel en zonder hoge kosten wordt opgelost, waardoor u zich weer kunt focussen op andere zaken die energie opleveren.

Als gepensioneerd rechter, arbiter en bindend adviseur ken ik het klappen van de zweep in de vastgoed- en bouwmarkt en heb ik aan een half woord meestal wel genoeg. Ik werk altijd in een informele sfeer, vermijd juridisch taalgebruik, zoek naar een creatieve oplossing en hanteer een praktische aanpak. Vaak bereik ik een schikking, wat voor de partijen veelal de beste optie is. Bij een en ander draag ik een 11e gebod uit: ''Gij zult niet moeilijk doen''.

Bij vastgoed-kwesties zoals taxatie en herziening van een erfpachtcanon wordt regelmatig opdracht tot een bindend advies gegeven aan twee of meer makelaars, maar dat wordt vervolgens nogal eens door de rechter vernietigd. Dan is er natuurlijk van besparing van tijd en kosten geen sprake. Om dergelijke ingrepen door de rechter te voorkomen kunt u dit soort opdrachten geven aan twee makelaars plus een in de praktijk geschoolde jurist, als voorzitter, waardoor het risico van vernietiging sterk wordt ingedamd. Op die manier help ik u om de kans op vernietiging van het bindend advies (zeer) sterk te verkleinen.

Ik propageer een 11e gebod: ''Gij zult niet moeilijk doen''

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren